ระบบเครือข่าย (Computer Network Systems)

ระบบคอมพิวเตอร์ครบวงจร

ออกแบบ และ วางระบบงานโรงแรม โปรแกรมบริหารงานต่าง ๆ ภายในโรงแรม รับวางระบบเน็ตเวิร์ค จำหน่ายและติดตั้ง Hotspot Wi-Fi , ระบบ CCTV , ระบบโทรศัพท์ , TV Hotel Mode

ระบบคอมพิวเตอร์ครบวงจรรับวางระบบเน็ตเวิร์ค จำหน่ายและติดตั้ง Hotspot Wi-Fi

ระบบโทรศัพท์ PABX , TV Hotel Mode การวางระบบงานโรงแรม

ปรึกษาและแนะนำโปรแกรมบริการจัดการของโรงแรม

ลูกค้าของเรา