เพิ่มช่องทางการขายห้องพัก(Room RevenueManagement )

เพิ่มช่องทางการขายห้องพัก

ลงทะเบียนโรงแรมในระบบขายห้องพักออนไลน์ เสนอการขายให้ Travel Agency ช่องทางออนไลน์ ช่วยอัพรูปภาพขึ้นเว็บไซต์ต่างๆ เว็บไซต์ท่องเที่ยว ช่วยโพสการขายห้องพักในเว็บบอร์ด

Online Marketing
ลงทะเบียนโรงแรมขายห้องพักออนไลน์ต่างๆ


ปรับเปลี่ยนเรตราคาให้เหมาะสมและทำโปรโมชั้นกระตุ้นการจอง


ช่วยดูแลแรงคิ้งและคอมเพลนบนเว็บไซต์ขายห้องพักออนไลน์ต่างๆ


ตกแต่งรูปภาพและอัพรูปภาพขึ้นเว็บไซต์ขายห้องพักออนไลน์ต่างๆ

ลูกค้าของเรา